Współpraca

Etapy pracy geodety

Krok I – Kontakt i podpisanie umowy
Klient określa swoje potrzeby i wymagania. Sporządzana jest wycena, a po jej akceptacji podpisuje się umowę.

Krok II – Zgłoszenie prac geodezyjnych
Odpowiednie urzędy przyjmują zgłoszenie prac geodezyjnych, wydają dokumenty niezbędne do realizacji prac (mapy, mapy numeryczne, wypisy, itp).

Krok III – Praca w terenie
We wcześniej uzgodnionym terminie na miejsce prac zostaje wysłana doświadczona ekipa pomiarowa składająca się z kilku geodetów. W niektórych przypadkach na miejscu pomiarów konieczna jest obecność zleceniodawcy, a nawet sąsiadów (przy czynnościach prawnych).

Krok IV – Prace biurowe
Składanie operatu technicznego – pisemne opracowanie danego zagadnienia technicznego. Opracowanie plików numerycznych.

Krok V –  Złożenie dokumentów do urzędu
Po złożeniu pełnej dokumentacji w urzędzie następuje jej kontrola techniczna oraz wprowadzane są do systemu zmiany, które nastąpiły w terenie. Jeżeli dokumentacja jest zgodna z obowiązującym prawem, zostaje oficjalnie zatwierdzona. Na wszystkie czynności weryfikacyjne urząd ma 9 dni roboczych.

Krok VI – Przekazanie dokumentów zleceniodawcy
Upoważniona przez nas osoba odbiera komplet dokumentów z urzędu i przekazuje klientowi.