Oferta

Oferta usług geodezyjnych:

 • Mapy do celów projektowych
 • Mapy sytuacyjno - wysokościowe
 • Mapy do celów planistycznych
 • Podziały nieruchomości zabudowanej, rolnej lub leśnej (bez rozgraniczenia)
 • Wznowienie znaków granicznych
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Aktualizacja użytków gruntowych
 • Precyzyjny pomiar powierzchni nieruchomości
 • Wytyczenie działki, sieci uzbrojenia podziemnego, obiektu lub budynku + reper roboczy;
 • Pomiar, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia podziemnego lub budynku z przyłączami (budynki wielorodzinne i hale przemysłowe)
 • Wytyczenie osi konstrukcyjnej na ławach ciesielskich lub elementach konstrukcji
 • Obsługa geodezyjna konstrukcji budynków lub inwestycji
 • Obmiary powierzchni użytkowej budynków
 • Wytyczenie obiektów liniowych
 • Inwentaryzacja odkrytych obiektów liniowych
 • Niwelacja terenu

Zapraszam  do współpracy.